Kurs Legal English

Prowadzę kursy przygotowujące do egzaminów Legal English dla kancelarii i firm. Są to kursy indywidualne lub grupowe, uwzględniające różne poziomy zaawansowania. W trakcie kursów Legal English brana jest pod uwagę specyfika polskiego prawa i polskiej terminologii prawniczej. Posługuję się najlepszymi podręcznikami, które uzupełniam materiałami własnymi. Oprócz metod zawartych w podręcznikach, wykorzystuję autorskie metody nauczania. 

Przeprowadzam też kursy modułowe poświęcone konkretnym zagadnieniom charakterystycznym dla wybranych dziedzin prawa, np.:

Regularne kursy językowe dla prawników

Kursy Legal English dla kancelarii i firm:Angielski dla prawników
 • indywidualne i grupowe, 
 • różne poziomy zaawansowania,
 • uwzględnienie specyfiki polskiego prawa i polskiej terminologii prawniczej,
 • najlepsze podręczniki uzupełnione przez materiały własne i autorskie metody nauczania,
 • przygotowujące do egzaminów z języka prawniczego: ILEC i TOLES.

Warsztaty językowe Legal English

Warsztaty z języka angielskiego prawniczego uwzględniające specyfikę poszczególnych dziedzin prawa, bądź konkretnych umiejętności przydatnych w pracy prawnika:godło Polski

 • warsztaty tłumaczeniowe,
 • warsztaty z pisania umów,
 • warsztaty z pisania opinii prawnych,
 • warsztaty ze słownictwa specjalistycznego Legalese

Elastyczna oferta umożliwia dostosowanie zakresu tematycznego warsztatów do Państwa indywidualnych potrzeb.

Kursy dedykowane

Kursy Legal English adresowane do konkretnych grup i zawodów prawniczych:

 • kursy dla kancelarii prawnych,
 • kursy dla radców prawnych, tzw. in-house lawyers,
 • szkolenia dla pracowników działów prawnych i Compliance,
 • kursy dla sędziów,
 • kursy dla notariuszy,
 • kursy dla aplikantów,
 • kursy dla studentów prawa.

Kursy modułowe

Krótkie kursy poświęcone konkretnym zagadnieniom oraz słownictwu charakterystycznemu dla wybranych dziedzin prawa, np.:

 • zaimki anaforyczne: herein, thereto, itp.,
 • użycie trybu przypuszczającego subjunctive,
 • wybrane zagadnienia gramatyczne: czasy, tryby warunkowe,
 • elementy i zwroty typowe dla umów w języku angielskim,
 • prawo własności intelektualnej (IP),
 • fuzje i przejęcia (M&A), 
 • prawo konkurencji i ochrony konsumentów (Competition Law),
 • nieruchomości,
 • prawo Unii Europejskiej,
 • procedura cywilna,
 •  alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR).